W dniu 25.09.2023 r. została podpisana Umowa pomiędzy Łódzką Federacją Sportu, a Województwem Łódzkim na realizację zadania pt. „ Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe” w okresie od 01.10.2023 r do 30.09.2024 r. W imieniu Województwa Łódzkiego umowę podpisali: Pan Piotr Adamczyk – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego i Pan Robert Baryła – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Federację reprezentowali Pan Zbigniew Pacholczyk – Prezes Zarządu ŁFS i Zbigniew Świercz Wiceprezes ds. organizacyjnych Zarządu ŁFS.

W spotkaniu brali udział Pan Włodzimierz Stanek – Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki i Pan Sławomir Piętakiewicz – Z-ca Dyrektora Dep. Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

 

Środki finansowe, jakie otrzymała Federacja będą przeznaczone na realizację współzawodnictwa i szkolenia prowadzonego przez 34 Wojewódzkie Związki Sportowe
i 11 klubów sportowych nieposiadających struktur wojewódzkich- zrzeszonych w Federacji, we wszystkich dziecięco młodzieżowych kategoriach wiekowych (z wyłączeniem kategorii seniora). Tym samym środki te będą wykorzystane na realizację ok. 500 akcji (współzawodnictwo i szkolenie), w których weźmie udział ok. 18 tys. zawodniczek i zawodników, a zabezpieczy tę realizację ok. 3,5 tys. opiekunów, szkoleniowców, osób obsługi zawodów itp.

Oprócz tych podmiotów środki te będą wykorzystane przez młodych sportowców uprawiających 62 sporty w Naszym Regionie.

Są to środki finansowe przeznaczone na szkolenie ponad 1000 zawodniczek i zawodników w kategorii wiekowej młodzika w ramach Kadry Wojewódzkiej Młodzika - KWM (realizacja i dofinansowanie w ramach Programu MSiT).

To również środki, które zabezpieczą koszty wykonania stroju reprezentanta województwa i udziału w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostwa Polski juniora młodszego) – w sportach zimowych, halowych i letnich. Udział w finałach OOM weźmie ok. 500 reprezentantów i ok. 100 szkoleniowców.

To również środki, które w ramach Gali Sportu – Podsumowania Sezonu, zostaną przeznaczone na nagrody dla zawodników Naszego regionu za zdobycie tytułu Mistrza Polski (złoty medal), w sportach indywidualnych i grach zespołowych w kategoriach wiekowych juniora młodszego, juniora i młodzieżowca.

 

W tym samym terminie została podpisana Umowa między Województwem Łódzkim,
a współpracującym z Nami od wielu lat Akademickim Związkiem Sportowym w Łodzi, który był reprezentowany przez Panią Aleksandrę Leszczyńską.