Łódzka Federacja Sportu na zlecenie Województwa Łódzkiego po raz kolejny realizuje program Łódzkie dla Seniorów Plus.

W dniu 06.12.2019 r. w Hotelu „Dobieszków” odbyło się spotkanie z uczestnikami zajęć w ramach Programu „Łódzkie dla Seniorów Plus”.

Jest to kontynuacja zapoczątkowanego w roku 2017, Projektu pn. „Łódzkie dla Aktywnych Seniorów”. PROJEKT skierowany jest do grupy osób powyżej sześćdziesiątego roku.

Spotkanie otworzył Członek Zarządu Województwa Łódzkiego - Pan Robert Baryła, a całość prowadziła red. Magdalena Zbrojewska.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele z: Kutna, Rokicin, Uniejowa, Zgierza, Domaniewic, Drzewicy, Konopnicy, Łodzi i Szczercowa.

W „Mikołajkowym” nastroju, uczestnicy spotkania wysłuchali Wykładów na temat zdrowego trybu życia oraz uczestniczyli w zajęciach rekreacyjnych.

W okresie od września 2019 roku, Programem „Łódzkie dla Seniorów Plus” objęto zajęciami 30 grup z 16 Powiatów i Gmin  – co stanowi czynny udział ok. 600 osób, a zajęcia prowadzi 24 szkoleniowców.

 

Zdjęcia z wydarzenia dostępne są w naszej galerii na portalu facebook.

 

 

ŁÓDZKIE DLA AKTYWNYCH SENIORÓW

 

 

W Patio, Wyższej Szkoły Sportowej im. Kazimierza Górskiego w Łodzi, 24.11.2017 r. – Łódzka Federacja Sportu, zorganizowała spotkanie z uczestnikami i prowadzącymi zajęcia w ramach realizowanego projektu ,,ŁÓDZKIE DLA AKTYWNYCH SENIORÓW".

Na spotkanie przybyło 150 uczestników- przedstawicieli 22 grup z terenu województwa: Gminy Dłutów, Gminy Domaniewice, Miasta Gminy Drzewica, Gminy Konopnica, Gminy Krośniewice, Miasta Kutno, Gminy Lgota Wielka, Miasta Łódź, Gminy Osjaków, Miasta Rawa Mazowiecka, Gminy Rokiciny, Gminy Sulejów, Gminy Szczerców, Gminy Uniejów, Miasta Zelów, Miasta Zgierz.

 

W spotkaniu uczestniczyli:

  1. Pan Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
  2. Pani Barbara Woźniak – Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki
  3. Pan Hieronim Hubar – Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki
  4. Pani Katarzyna Cyniak – Naczelnik Wydziału Sportu,

oraz

  1. Pan dr. Inż. Roman Stępień – Rektor Wyższej Szkoły Sportowej im. K. Górskiego na terenie której odbyło się spotkanie.

Ze strony realizatora Projektu (Łódzkiej Federacji Sportu) w spotkaniu brali udział:

  1. Pan Zbigniew Świercz – Prezes Zarządu Łódzkiej Federacji Sportu – Dyrektor biura;
  2. Pan Piotr Rybiński – Sekretarz Zarządu;
  3. Pani Anna Kubiak – trener koordynator;
  4. Pani Izabella Kaźmierczak  – trener koordynator.

Łódzka Federacja Sportu kolejny raz na zlecenie Województwa Łódzkiego będzie realizowała program dla aktywnych seniorów - pod nazwą Łódzkie dla Seniorów Plus.

W sezonie 2019-2020 zorganizowano 30 grup szkoleniowych z 16 miast i gmin. Szkoleniem zostanie objętych około 400 osób. Zajęcia będą prowadzone przez 24 szkoleniowców.

Program zakłada realizację zajęć rekreacyjno-sportowych oraz dydaktycznych na terenie województwa łódzkiego i ma stworzyć możliwość aktywizacji ruchowej, która wpłynie na polepszenie samopoczucia oraz stanu zdrowia osób korzystających ze zorganizowanej formy zajęć rekreacyjno – sportowych.

Program jest propozycją rozwiązania systemowego, skierowaną do grupy osób powyżej sześćdziesiątego roku życia z uwzględnieniem osób, które w przeszłości czynnie uprawiały sport bądź uczestniczyły w organizowanych formach zajęć sportowych bez względu na rodzaj sportu.

Na poniższej mapie pokazano rozkład grup szkoleniowych.

"ŁÓDZKIE DLA AKTYWNYCH SENIORÓW" to pilotażowy projekt województwa łódzkiego, który zakłada realizację zajęć rekreacyjno-sportowych oraz dydaktycznych na terenie województwa łódzkiego.

Projekt ma stworzyć możliwość aktywizacji ruchowej, która wpłynie na polepszenie samopoczucia oraz stanu zdrowia osób korzystających ze zorganizowanej formy zajęć rekreacyjno – sportowych.

Projekt jest propozycją rozwiązania systemowego, skierowaną do grupy osób powyżej sześćdziesiątego roku życia z uwzględnieniem osób, które w przeszłości czynnie uprawiały sport bądź uczestniczyły w organizowanych formach zajęć sportowych bez względu na rodzaj sportu.

Projekt obejmuje ok 400 osób w 22 grupach z 16 gmin, zajęcia prowadzi 22 szkoleniowców.