W dniu 24.06.2023 r. w Szkole Mistrzostwa Sportowego, im. Kazimierza Górskiego w Łodzi odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zajęć sezonu 2022-2023 Programu „Łódzkie dla Seniorów Plus”.
Spotkanie otworzył w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera, zastępca Dyrektora Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Pan Sławomir Piętakiewicz.
Uczestników spotkania w imieniu organizatora powitał Zbigniew Pacholczyk - Prezes Łódzkiej Federacji Sportu. Prowadzącym zajęcia instruktorom, zostały wręczone podziękowania Marszałka Województwa Łódzkiego.
Wiele słów uznania oraz podziękowań za organizację spotkania oraz za realizację Projektu otrzymali przedstawiciele Łódzkiej Federacji Sportu.
Słowa podziękowania i uznania za inicjatywę oraz przygotowanie i finansowanie Projektu „Łódzkie dla Seniorów Plus”, usłyszeli z ust uczestników, członkowie władz województwa łódzkiego.
Program „Łódzkie dla Seniorów Plus” został zapoczątkowany w 2017 roku i skierowany jest do grupy osób powyżej sześćdziesiątego roku życia. Głównym zadaniem Projektu jest organizacja bezpłatnych zajęć rekreacyjno–sportowych oraz zajęć dydaktycznych. Zajęcia realizowane są na terenie województwa łódzkiego. W obecnej edycji Programu zajęcia prowadzone są dla ok 600 osób w 26 grupach z 12 Gmin i Miast – Brzeziny, Domaniewice, Drzewica, Konopnica, Krośniewice, Łódź, Osjaków, Rokiciny, Szczerców, Uniejów, Zelów i Zgierz. Zajęcia prowadziło 19 wykwalifikowanych szkoleniowców. Program finansowany jest ze środków finansowych Województwa Łódzkiego, a Operatorem wojewódzkim realizacji tego Programu wyłonionym w drodze konkursu od chwili jego zapoczątkowania jest Łódzka Federacja Sportu.
Projekt zakłada również zorganizowanie przez Operatora spotkania dydaktycznego, w którym uczestnicy zapoznają się z ciekawymi wykładami na temat zdrowia i aktywności fizycznej dla tej grupy wiekowej. W dniu 24 czerwca br. uczestnicy wysłuchali wykładu dr hab. n. o zdrowiu prof. UM Anna Lipert (wykładowca Zakładu Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), pt. „Rozwiązania cyfrowe w obszarze zdrowia dla poprawy parametrów zdrowotnych starzejących się europejskich społeczeństw”. A następnie wykładu mgr biochemii Tadeusza Tranda - wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pt. „Woda - fakty i mity”.
Po tej części ponad 200 uczestników tego spotkania, wzięło czynny i aktywny udział
w bogatym programie, jaki przygotowała Łódzka Federacja Sportu na terenie obiektu sportowego.
Deszczowa pogoda spowodowała, że zajęcia przeniesiono z boiska do hali SMS-u gdzie, wszyscy uczestnicy spotkania rozpoczęli zajęcia rekreacyjno-sportowe w różnych formach i grupach.
Uczestniczyli w zajęciach tanecznych, slalomie zadaniowym, torze przeszkód, zajęciach z gry w bule, zajęciach w speed-ballu, grach stolikowych, oraz zajęciach relaksacyjnych i automasażu.
Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali koszulki z nazwą Projektu.
Łódzka Federacja Sportu złożyła serdeczne podziękowania za aktywne, uczestnictwo w zajęciach, za wspaniałą atmosferę, za przekazanie pozytywnej energii, a władzom samorządowym za wspaniałą inicjatywę i sfinansowanie Projektu „Łódzkie dla Seniorów Plus”.