Łódzka Federacja Sportu w terminie wrzesień-grudzień 2019 na zlecenie Województwa Łódzkiego będzie operatorem wojewódzkim programu powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać".

Ideą programu jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć nauki pływania dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej.

Program zakłada możliwość dostępu do zajęć i nauki pływania, która wpłynie na polepszenie stanu zdrowia i korektę wad postawy u dzieci korzystających z tych zajęć.

Program finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.

 

Mapa programu Umiem Pływać w województwie łódzkim