Łódzka Federacja Sportu realizuje zadania zlecone przez: